Stichting Hubi & Vinciane
Juni 2020

Editoraal

De nieuwsbrief geeft inkijk in acties van de Stichting. We blijven ons inzetten voor duurzame verandering in gezondheidszorg, voedselwinning en onderwijs in Benin. Deze nieuwbrief is echter anders. Ze scharniert om twee tijdsgewrichten.

De zekere tijd vóór Corona en de onzekere tijd vanaf Corona. Daardoor is de context waarin de Stichting voortaan werkt compleet anders. Een minuscuul virus koloniseert de aardbol met de ongewilde medewerking van menselijke dragers. De geprezen of verguisde ‘globalisering’ is op slag verschrompeld. Volkeren, landen en regio’s plooien terug op zichzelf. Het bekende adagium ‘de wereld is ons dorp’ is omgedraaid: ‘ons dorp is de wereld’.

>>> lees verder

Pandemie-Covid 19: een bedreiging voor Benin

Benin wordt, net als veel andere landen in de wereld, geconfronteerd met de coronaviruspandemie. Op maandag 16 maart 2020 registreerde Benin zijn eerste bevestigde coronabesmetting. Op 17 mei 2020 werden 339 bevestigde gevallen, 254 in behandeling, 83 genezen en 2 doden geteld.

>>> lees verder

Opsporing van acute ondervoeding bij kinderen tussen 0,5 en 5 jaar

In haar strijd tegen ondervoeding bij moeder-kind paren, organiseert de Stichting in de dorpen gelegen in haar werkgebied actieve campagnes om acute ondervoeding op te sporen. Hierdoor kan ze de voedingsstatus van de verschillende doelgroepen, en meer in het bijzonder die van de kinderen onder de vijf jaar, identificeren en inventariseren.

>>> lees verder

Aquaponic : Integrale productie van vissen en groenten

De Stichting heeft verschillende pogingen ondernomen om een efficiënte en duurzame oplossing te vinden tegen ondervoeding. Bij deze zoektocht werd er een integraal systeem voor de productie van groenten en vissen gevonden, dat voordien reeds in Zuid-Afrika werd gebruikt.

>>> lees verder
Feest bij CLCAM op de dag van de vrouw

De internationale dag van de rechten van de vrouwen wordt overal in de wereld op 8 maart gevierd. Dit is een dag waarop de strijd voor vrouwenrechten en het terugdringen van de genderongelijkheid ook in ons land centraal staat.

>>> lees verder
Gedicht : Feest van de vrouw

Femme sois fière de toi
Fière de toi et de ta voix
Fière de ta voix et de ta foi
...

>>> lees verder
Ik ben Awaou OROU BOUM
Ik, Awaou OROU BOUM, ben op 18 juli 1992 geboren en heb sinds 2015 een staatsdiploma als sociaal assistente. In juni 2019 ben ik beginnen werken bij de Stichting Hubi & Vinciane als voedingscoördinatrice op het project ter bestrijding van acute ondervoeding.
>>> lees verder

Een container voor Benin dankzij onze gulle gevers

Vijf maanden geleden, in december, startten we, in nauw overleg met het plaatselijke team van de stichting en de twee hospitalen in Benin, met het zoeken naar en verzamelen van materiaal. We focussen hierbij vooral op zaken die in Benin niet, moeilijk of alleen aan hoge prijzen beschikbaar zijn.

>>> lees verder

Op werkbezoek naar Benin ten tijde van Corona!

Begin maart vloog ik met 2 andere bestuursleden van de Stichting Hubi & Vinciane naar Cotonou voor het halfjaarlijkse werkbezoek aan ons lokale team in Parakou. In België doken toen de eerste patiënten met COVID-19 op. Wisten wij veel wat dit virus zou aanrichten…

>>> lees verder

Versterking van het team van vrouwelijke voedingsambassadeurs

Femmes Ambassadrices de Nutrition – FAN
Mijn naam is BARANON Nadiath. Ik werd gekozen als Femmes Ambassadrices de Nutrition (FAN) om de activiteiten om ondervoeding in mijn dorp te bestrijden.

>>> lees verder

Financieel verslag

De Stichting heeft 2019 succesvol afgesloten met 310.000 euro aan inkomsten.

>>> lees verder

Samen strijden tegen Corona in Benin

De Corona-crisis laat niemand onberoerd. Midden maart was een delegatie van de Stichting op werkbezoek en zag hoe ook Benin niet gespaard blijft van deze wereldwijde pandemie. Het land is in lock-down gegaan en de bevolking wordt opgeroepen om – net zoals in België – ‘in hun kot te blijven’ en de nodige hygiënische maatregelen strikt op te volgen.

We doen daarom een bijzondere oproep voor donaties om dat programma een bijkomende boost te kunnen geven, onder meer door:

 • Verdeling van chloortabletten en zeep voor onze 250 tipi-taps, eenvoudige handwassystemen, die in de dorpen en scholen geinstalleerd zijn
  kost: 20 euro per locatie
 • Installatie van bijkomende tipi-taps in een 50 tal dorpen
  kost: 50 euro per systeem
 • Bijkomend onderhoud van de waterputten
  kost: 100 euro per waterput
 • Aankoop van beschermend materiaal voor onze 2 ziekenhuizen
  kost 250 euro per ziekenhuis

Uw gift voor chloor en zeep, extra tipi-taps, onderhoud waterputten of beschermingsmateriaal ontvangen we graag via de rekening BE14 7865 8929 4683 van de stichting Hubi & Vinciane met als omschrijving “Project Corona ” en uw naam.

Of u kan ook een gift doen online via onze website

Voor elke gift vanaf 40 euro sturen we u een fiscaal attest.

Uw steun kan het verschil maken. Bedankt.

 
Publicaties
>>> alle nieuwsberichten
>>> alle nieuwsbrieven
pdf-versie van de nieuwsbrief
Follow us
 
Contact
>>> info@hubi-vinciane.be
>>> heeft u een vraag?

Vervolg van het EDITORIAAL

Als kwalijk gevolg van die omkering gaat de kloof tussen Noord en Zuid weer open. Fysiek afstand houden dreigt uit te monden in sociale afstandelijkheid. Het einde van de solidariteit? Afrika wacht angstvallig af. Het continent heeft ervaring met epidemieën, zoals ebola en lassakoorts. Maar hoe zich weren tegen de import van COVID-19?

Deze crisis zet de Stichting aan haar strategie van het ontwikkelen van samenwerking over grenzen heen te versterken. De Stichting, dat zijn niet alleen wij in België.

Dat zijn óók de Beninse leden en medewerkers. En vooral de lokale mensen met wie wij samen werken. Ons niet angstvallig terugtrekken. Actrice en theatermaakster Jessa Wildemeersch drukt het krachtig uit: “Laten we nu de pen scherp houden, het lichaam soepel, het hart open, de geest verlicht. Laten we ons verbinden door ramen en kieren, desnoods door een sleutelgat.” (De Standaard, 20-21 mei 2020).

 

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter Stichting Hubi & Vinciane
Ererector KU Leuven

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich hier uitschrijven.

We gebruiken uw mailadres voor de Nieuwsbrief, om activiteiten aan te kondigen of om fiscale attesten te bezorgen. In principe volstaan uw naam, voornaam en mailadres als gegevens. Voor het fiscale attest moeten we ook uw adres kennen. Wij bewaren deze gegevens op een beveiligde computer voor de termijn door de wet vereist. Wij geven deze gegevens nooit door aan derden. Uiteraard kunt u op elk gewenst moment uw gegevens inzien, aanpassen of schrappen: rechtsreeks voor het ontvangen van digitale informatie of via een bericht aan info@hubi-vinciane.be voor de gedrukte informatie.

Onze Privacyclausule vindt u op onze website (privacy disclaimer) en daarin staat vermeld welke informatie we over u hebben, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft. 

Copyrights & copy: Stichting Hubi en Vinciane 2020 - Stichting van Openbaar Nut - Alle rechten voorbehouden